เกี่ยวกับเรา

About Usana

USANA (ยูซานา) ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูง โดยผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท ดร.ไมรอน เวทซ์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Albert Einstein Award for Outstanding Achievement in the Life Sciences 2007 ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้สำหรับการค้นพบทางนวตกรรมหใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติ และตัวยูซานาเอง ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศที่สุดแห่งรัฐยูทาร์สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถึง 20 ครั้ง และรางวัลอื่นๆ อีกมากกว่า 475 รางวัล จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของยูซานาจะมีคุณภาพสูงสุดเพื่อสุขภาพของคุณ

2018-07-02